TILLBAKA

Intern/IR-kommunikation

Era viktigaste marknadsförare är era medarbetare. Därför är det livsviktigt att de har samma uppfattning som ledningen om vilka ni är som företag. Allt ifrån affärsidé till varumärkesvärderingar ska genomsyra hela organisationen samt intern kommunikation. Detsamma gäller eventuella investerare för börsintroducerade företag.

Genom att förbättra er kommunikation till dessa målgrupper får ni en större kontroll över vad som sägs och till vem samtidigt som ni kan börja sälja in budskap, vision och värderingar internt.

I vårt arbete med till exempel utbildningsförvaltningen i Stockholm stad har vi arbetat mycket med att sprida rätt information i rätt format och under kontrollerade former. När vi gjorde Riksdagens årsredovisning fokuserade vi istället på att dess utformning skulle följa samma röda tråd som deras övriga kommunikation.

Ring och berätta vilka utmaningar ni har så tar vi ett grepp om såväl intern kommunikation som ir-kommunikation och hjälper er att bygga starka interna marknadsförare.