TILLBAKA

Personuppgiftspolicy

Det är viktigt för oss på Brand Emotional Response Group (hädanefter BERG) att våra kunder, anställda, leverantörer och andra aktörer känner sig trygga med hur vi hanterar behandlingen av deras personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy, för att du ska känna dig trygg med att hanteringen av dina personuppgifter alltid är skyddade och sker enlighet rådande dataskyddsregler. Nedan beskrivs hur vi hanterar personuppgifter i våra register.

Observera att denna policy inte avser hantering av personuppgifter i funktionen som Personuppgiftsbiträde.

 

Personuppgiftsansvarig

Brand Emotional Response Group in Sweden AB (BERG), 556356 – 7766
Scheelegatan 5
112 23 Stockholm
Tele: 08 – 447 48 30
E-post: info@bergkomm.se

Personuppgiftstyper

Vanligt förekommande personuppgifter:
– namn
– företag
– mailadress
– titel
– befattning
– telefonnummer

Personuppgifter vid specifika fall:
– personnummer
– postadress
– kontouppgifter

Hur de kommer oss tillhanda:
– när du/ni ingår avtal med BERG
– när du/ni kontaktar oss via mail, post eller ringer
– när du/ni efterlämnar visitkort
– när du/ni på annat sätt delger era personuppgifter till BERG

Hur personuppgifterna används

Personuppgifterna används primärt för att kunna fullfölja våra avtal och andra åtaganden mot ovan nämnda parter. De används sekundärt för att underlätta i diverse ärenden och för marknadsföringsåtgärder. Personuppgifterna som BERG tillhandahåller och hanterar tar hänsyn till respektive rättslig grund. Dokumentation av hur hanteringen av personuppgifter ska gå till inom organisationen har upprättats.

Rättigheter

Du som finns registrerad i BERGs register kan alltid begära ut information kring vilka av dina personuppgifter vi behandlar genom att maila eller posta till ovan adresser. Du har också, när som helst, rätt att begära rättelse eller att bli raderad (opt-out) ur våra system. Du som registrerad äger ständigt rätten att motsätta dig behandlingen av personuppgifterna för direktmarknadsföringsändamål, detta görs direkt i dessa mailutskick.

Mottagare som vi kan komma att dela information med

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter såsom domstolar, motparter och myndigheter. Behandlingen är i dessa fall nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Lagringsperiod

Personuppgifterna lagras under den tid som vi har anledning att behålla dem utifrån vilket syfte som fastställts med lagringen. Beroende på personuppgiftstyp och ändamål kan olika rättsliga grunder föreligga.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta oss på info@bergkomm.se.