Om oss

BERG är en liten familjär kommunikationsbyrå med mer än 30 år i branschen. Vi vet att en stor del av företagets förtroendekapital ligger i berättandet. Har ni, liksom många andra, tystnat på grund av Coronapandemin? Gör inte det. Vi berättar gärna varför. Ta istället med er utmaning till ett fysiskt eller digitalt möte med oss så leder vi er i rätt riktning.

Casepresentation
Järfälla Näringsliv

Järfälla Näringsliv

Järfälla utvecklas i hög hastighet och i navet av utvecklingen ligger Barkaby. På den kommunala utvecklingsagendan står en mängd innovativa projekt. Bland annat en skidtunnel på 1,25 km. BERG fick i uppdrag att namnge och kommunicera ett event kring skidtunneln i syfte att stimulera det lokala näringslivet med framtiden i fokus. I samband med eventet skulle också Järfälla Näringslivs nya profil stärkas. Idrottsprofilerna Johan Olsson-skidveteran, Patrik ”Bjärred” Andersson-fotbollslegend och Peter Wallin- f.d. hockeyproffs, stod som föreläsare på eventet.

Den här gången ville Järfälla Näringsliv uppnå det man tidigare inte lyckats med: att fylla samtliga åhörarplatser.

Vi döpte evenemanget till Järfälla Före för att uppnå en koppling till skidor och framtidsblick. Åhörare och nya kontakter lockades med ett postalt och ett digitalt utskick. Vi tog även fram en annons i en lokal näringslivsbilaga och producerade eventets anmälningsfunktion.

Några dagar innan slutdatum ombads vi stänga ned anmälan då målet redan var uppnått.

Stockholms stad

Stockholms stad

År 2006 vann BERG utbildningsförvaltningens upphandling, och vi blev deras kommunikationsbyrå. Det här blev också startskottet för ett 12 år långt partnerskap.

I inledningen av vårt samarbete var vi överens om att kommunikationen i förvaltningen spretade och att skolornas respektive kommunikation ”levde sitt eget liv”.

Tillsammans tog vi därför fram en omfattande strategisk plan med målsättningen att få en gemensam kommunikativ syn inom hela organisationen.

För att uppnå det identifierade vi också de problem, utmaningar och önskemål som skolorna och de övriga samtliga förvaltningarna upplevde.

Då det inledande strategiska arbetet var klart påbörjades ett ännu större: att rulla ut allt i organisationen. Vi uppdaterade allt befintligt material och skapade även nytt. Ett massivt arbete som omfattade alla skolor, gymnasieskolor samt den centrala förvaltningen.

Under våra år tillsammans har vi upplevt mycket. Bland annat gymnasiemässan där vi byggde upp ett helt nytt koncept för hur skolorna skulle presentera sig.

Det bekymrade förvaltningen att skolorna ofta kände en konkurrens mot varandra.

Med hjälp av designen – där 26 montrar och skolor var sammanfogade till en stor gemensam yta med staden som avsändare – skapades en tyngd i kommunikationen genom att stå som en enad skola. I och med den nya plattformen uppmuntrades i stället alla skolor att hjälpas åt och att se nyttan i varandra. Vi producerade allt material såsom exempelvis flyers, broschyrer, mässväggar, filmer och give-aways efter samma mantra. Utfallet blev långt över förväntan. Sedan starten 2009 har man hållit fast vid konceptet och jobbar så även än idag.

Vi tog även fram personaltidningen LÄRA med syfte att främja och stärka banden mellan alla lärare, rektorer, pedagoger och annan personal på skolorna samt förvaltningen centralt. Tidningen har sedan starten 2007 vunnit Publishing priset fyra gånger för bästa personaltidning, något vi och kunden är otroligt stolta över!

Norrtälje kommun

Norrtälje kommun

Norrtälje är den till ytan största kommunen i Stockholms län som inrymmer såväl stads- som lant- och skärgårdsliv, och det gör Norrtälje till en kommun som tilltalar många. Kommunen gjorde för några år sedan ett enormt arbete för att paketera en vision som överensstämde med det man har att erbjuda. Syftet var att skapa attraktionskraft som leder till ökad tillväxt för kommunen. Framtidsvisionen som formulerades lyder: Global livsstil, lokalt liv. Visionen genomsyrar i stort sett all kommunikation man tar fram.

Vi har hjälpt Norrtälje i många olika delar: annonser i både tryckta och digitala tidningar, produktion och formgivning av årsredovisningar, ekonomiska rapporter samt planeringsförutsättningar, för att nämna några.

BERG har också designat logotyper till 400 års jubileet, Norrtälje museer och Räddningstjänsten. Vi har även hjälpt kommunen att ta fram illustrerade kartor, broschyrer, vykort och en mängd andra profilmaterial.

SSHL

SSHL

SSHL är internatet med internationell prägel av svensk karaktär.

Internatet ligger inte bara i en av Sveriges vackraste omgivningar i Sigtuna, utan är det gymnasieinternat i Sverige som erbjuder ett integrerat boende med undervisning av absolut högsta klass som står sig i en internationell i konkurrens. Flera kända profiler har gått på skolan, bland annat:  Carl XVI Gustav, Olof Palme, Peter Wallenberg, Annika Falkengren och Cecilia Hagen. Fram till år 2015 var SSHL tillsammans med Lundsberg och Grennaskolan ett av de tre riksinternaten i Sverige.

Vi har under åren hjälpt SSHL att ta fram en mängd olika material. Bland annat för att nå blivande gymnasieelever från Sverige och övriga världen. Vi har hittills tagit fram broschyrer, filmer, banners samt annat innehåll. Tillsammans med det härliga gänget på SSHL fortsätter vi att berätta om ett vackert och trivsamt internat med god sammanhållning och hängiven personal som ger stöd åt sina unga mot en bättre framtid.

Tullinge Fotboll

Tulllinge Fotboll

Tullinge Fotboll är klubben med stort hjärta som bultar för individens utveckling i ett sammanhang för att bidra till det lokala samhället. Med fotbollen som verktyg vill föreningen vara en del av och bidra till den positiva utvecklingen av Tullinge och Botkyrka.

Tullinge Fotboll är inte bara en jämställd förening med fokus på breddfotboll, man arrangerar även aktiviteter för unga med funktionsvariationer (Fotbollsfesten) och håller också kafeterian öppen under veckodagarna för eftermiddagsaktiviteter och läxhjälp för barn och unga (Mellisklubben).

Föreningen ligger BERG varmt om hjärtat. Vi har hjälpt klubben med det mesta när och där det behövs. Allt från årsredovisningar till insamlingsaktiviteter, kortfilmer, tröjdesign, sponsorbrev, pressreleaser, annonser, strategier, rådgivning och taktiska avvägningar – nu senast i en aktivitet där klubben erbjuder sina stöttande tjänster kostnadsfritt till äldre i vardagen med anledning av coronapandemin.

Oljibe

Oljibe

Oljibe är ett familjeägt entreprenadföretag som i samverkan med sina kunder levererar general- och totalentreprenader inom industri, samhällsbyggnad samt kommersiella lokaler och kontor. Med lång erfarenhet i branschen är det nu tredje generationen Daregård som tagit över rodret för att leda företaget vidare in i framtiden med målsättningar lika stora som visionerna.

I vårt inledande samarbete med Oljibe gjorde vi några stödjande insatser i form av inbjudningskort, give-aways m.m. för ett event. Samarbetet flöt på bra och resultatet blev uppskattat. Det ledde så småningom till att man bad oss formge Oljibes affärsplan. Även det här projektet blev lyckat, så numer hjälper vi dem även att ta fram deras årsredovisningar. Det här tycker naturligtvis vi på BERG är kul och hoppas på ännu fler lyckade projekt framöver att samlas kring.

KONCEPT

KONCEPT

Vi bygger koncept och starka grafiska identiteter, som lägger grunden för er kommunikation.

KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION

Vi skapar relevant kommunikation som berör och engagerar, i rätt kanaler.

ANALYS

ANALYS

Vi analyserar åtgärderna för att öka lönsamheten i er kommunikation.

KOMMUNIKATION SOM BERÖR

BERG Kommunikation gillar uppdragsgivare som vill nå effekt. Därför hjälper vi till att skapa kommunikation som berör, engagerar och ger resultat. Välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Vi är en trygg och kompetent kommunikationsbyrå som skapar kreativa och resultatorienterade lösningar

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!


Kontakta
oss!