Det är lätt att nå ut, men svårt att nå fram. Det som är självklart för dig ligger kanske långt ifrån mottagarens referensramar. Bra kommunikation både inspirerar och berör, vilket leder till att du når resultat, oavsett utmaning. Vi har varit med i över 30 år och är en av Stockholms äldsta byråer – med andra ord vet vi vad som krävs.

Vi mäter innan vi agerar.

Innan vi börjar med den kreativa processen tar vi reda på så mycket fakta vi kan, både om vår uppdragsgivares varumärke, konkurrens och omvärld. Vi arbetar med ett antal olika verktyg för att säkra fakta och analysera marknaden. Det gör att det kreativa utfallet blir mer träffsäkert och go-to-market aktiviteterna mer effektiva.

I SKÄRNINGSPUNKTEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

Sedan 1989 har vi arbetat med kommunikation inom framförallt offentlig sektor och B2B på den privata sidan. Vi har varit med och löst de flesta kommunikationsproblem man kan tänka sig. Byggt modeller tillsammans med KTH för att visa hur man tömmer bergrum för Statens oljelager, jagat råtta på kontoret för att hjälpa Hammarby damfotboll att sälja fler säsongskort, åkt polisbåt för att rekrytera fler studenter till Polishögskolan och mycket mer.

Det har gett oss en gedigen erfarenhet och utifrån den erfarenheten har vi byggt verktyg för att ännu bättre förstå kommunikativa utmaningar och erbjuda bättre och mer effektiva lösningar.

Hojta till så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar (och även hur det gick för råttan på kontoret).

Några av våra fantastiska uppdragsgivare

Vill du hellre skriva en rad?

Kontakta
oss!