Skapa relation med målgruppen genom det tryckta mediet

Digitala medier har vuxit sig starka sedan början av 2000-talet, men storytelling i magasin och tidningsformat är fortfarande ett starkt media. Speciellt i en tid då vi överöses med nyheter om kris, krig och våld. Då är det viktigt att berätta och påminna om allt gott som händer, vilket faktiskt är det som sker större delen av tiden.

Lidingö stads tidning Vårt Lidingö ges ut ett antal gånger under året, numera som en bilaga i tidningen MittI, för att se till att man når ut till så många medborgare som möjligt. Vi fick äran att tillsammans med kunden sätta den nya formen och strukturen till det nya formatet. Resultatet blev en dagstidning med magasinkänsla där livet på Lidingö får ta plats.